Toimitus, maksu ja -sopimusehdot

TOIMITUS JA -MAKSUEHDOT

MyKoti.net sivuston verkkokauppa MyKotiShop toimii omassa verkko-osoitteessa mykotis.com.

Käyttöehdot, toimitusehdot, palautusehdot sekä kaikki muut lain vaatimat dokumentit löytyvät kyseisen verkkokaupan linkeistä kohdasta ”info”.

Asiakas sitoutuu tutustumaan kyseisiin ehtoihin tilatessaan verkkokaupasta tuotteita.

Sopimusehtojen muuttaminen

Yritys pidättää itsellään oikeuden muuttaa sopimusehtoja. Yleisimmät syyt mahdollisiin muutoksiin ovat lainsäädännölliset muutokset. Asiakas on velvollinen tarkistamaan sopimusehtojen sisällön aika ajoin ja päättämään sen jälkeen haluaako hän jatkaa sopimusehtojen noudattamista.

Mikäli asiakas ei halua noudattaa näitä tai myöhemmin muutettuja sopimusehtoja, mykoti.net  sivuston käyttö tulee välittömästi lopettaa.

Asiakasreklamaatiot

Asiakasreklamaatioissa asiakkaan tulee olla yhteydessä tuotteen valmistajaan ja/tai myyjään (esimerkiksi verkkokauppa). Asiakasreklamaatiot, jotka lähetetään yritykselle, käsitellään viipymättä mutta kuitenkin viimeistään kahden viikon kuluessa.

Riita-asioiden käsittely

Jos sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (http://www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan(http://www.kuluttajaneuvonta.fi).

Kuluttajariitojen vaihtoehtoista riidanratkaisua koskeva direktiivi (Alternative Dispute Resolution). Direktiivin tarkoituksena on varmistaa, että kaikissa EU-jäsenvaltioissa on laadukkaita tuomioistuimen ulkopuolisia riidanratkaisuelimiä.

Direktiivillä jäsenvaltiot velvoitetaan varmistamaan, että kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien väliset riidat voidaan saattaa tuomioistuimen ulkopuolisen elimen ratkaistaviksi sekä asetetaan näille elimille minimilaatuvaatimukset.

Päivitetty 01.01.2023

Päivitetty 12.02.2023