Toimitus, maksu ja -sopimusehdot

TOIMITUS JA -MAKSUEHDOT

e-Kirja on ladattava pdf-muotoon tallennettu kirja, jonka voit maksun suorittamisen jälkeen ladata koneellesi. Kirjaa ei siis toimiteta fyysesti.

Muistikirjat, ja muut fyysiset tuotteet toimitetaan antamaasi osoitteeseen.

Maksut suoritetaan Holvi Oy:n kautta, ja voit lukea heidän oikeudelliset tiedot tästä linkistä.

Tästä linkistä löytyy Holvin palveluiden käyttöehdot ja tästä  Holvin tietosuoja-asetus. 

SOPIMUSEHDOT (päivitetty 9.1.2018)

Yleistä

Tätä sopimusehtoa sovelletaan asiakkaan (kuluttajan) ja Tmi Kyllikki Vainionpää (yritys) välisessä kaupankäynnissä.

Yritys myy valmistamiaan digitaalisia sekä fyysisiä tuotteita sekä suosittelee muiden yritysten ja yrittäjien tuotteita (digitaalisia ja ei-digitaalisia).

Sopimuksen voimassaoloaika ja irtisanominen

Sopimus asiakkaan ja yrityksen välillä on kertaluontoinen. Sopimus syntyy, kun asiakas ostaa yritykseltä tuotteen tai palvelun. Asiakas ei ole tämän jälkeen velvollinen ostamaan muita tuotteita eikä sitoudu kuukausittaisiin maksuihin tai ostoihin.

Sopimus voidaan päättää milloin tahansa, ilman etukäteisilmoitusta. Tuotteilla olevat palautusoikeudet ovat tuotekohtaisia.

Sopimusehtojen muuttaminen

Yritys pidättää itsellään oikeuden muuttaa sopimusehtoja. Yleisimmät syyt mahdollisiin muutoksiin ovat lainsäädännölliset muutokset. Asiakas on velvollinen tarkistamaan sopimusehtojen sisällön aika ajoin ja päättämään sen jälkeen haluaako hän jatkaa sopimusehtojen noudattamista.

Mikäli asiakas ei halua noudattaa näitä tai myöhemmin muutettuja sopimusehtoja, mykoti.net  sivuston käyttö tulee välittömästi lopettaa.

Asiakaspalautukset ja reklamaatiot

Kuluttajalla on kuluttajasuojalain mukaiset ehdot tuotteiden palautuksiin ellei tuotteen kohdalla ole muuta mainittu. Asiakkaan tulee kuitenkin varmistaa, kuka tuotteen on valmistanut ja/tai myynyt ja ottaa kyseiseen tahoon yhteyttä ennen palautuksen tekemistä.

Heti käyttöön saatavilla digitaalisilla tuotteilla (e-kirjat, verkkovalmennukset, webinaarit) ei ole kuluttajasuojalain mukaista 14 päivän peruuttamisoikeutta.

Asiakasreklamaatioissa asiakkaan tulee olla yhteydessä tuotteen valmistajaan ja/tai myyjään (esimerkiksi verkkokauppa). Asiakasreklamaatiot, jotka lähetetään yritykselle, käsitellään viipymättä mutta kuitenkin viimeistään kahden viikon kuluessa.

Riita-asioiden käsittely

Jos sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (http://www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan(http://www.kuluttajaneuvonta.fi).

Kuluttajariitojen vaihtoehtoista riidanratkaisua koskeva direktiivi (Alternative Dispute Resolution). Direktiivin tarkoituksena on varmistaa, että kaikissa EU-jäsenvaltioissa on laadukkaita tuomioistuimen ulkopuolisia riidanratkaisuelimiä.

Direktiivillä jäsenvaltiot velvoitetaan varmistamaan, että kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien väliset riidat voidaan saattaa tuomioistuimen ulkopuolisen elimen ratkaistaviksi sekä asetetaan näille elimille minimilaatuvaatimukset.