IMMATERIAALIOIKEUDET SEKÄ VAHINGONVASTUU

Kaikki sivustoilla ja palveluissa julkaistava aineisto on Tmi Kyllikki Vainionpään tekijänoikeuden ja/tai muiden immateriaalioikeuksien suojaamaa omaisuutta, poislukien kolmansien osapuolten tuottamia ja sivustolle mahdollisesti liitetyt palvelut, esim some fiidit tai kommentit.

Pidätän kaikki oikeudet sivustolla ja niiden sisältämissä tuotteissa ja palveluissa julkaistavaan aineistoon.

Sivustoilla olevaa materiaalia saa selata, lukea ja ilmaista materiaalia saa ladata omalle koneelle ja tulostaa omaan henkilökohtaiseen käyttöön.

Aineistoa saa käyttää ainoastaan ei-kaupalliseen ja henkilökohtaiseen käyttöön. Jäljennöksiä ja osaa niistä ei saa myydä, antaa, jakaa tai luovuttaa sähköisesti tai paperikopioina kaupallisessa tarkoituksessa eikä muuttaa tai liittää muuhun aineistoon tai muihin www-sivustoihin ilman erillistä lupaa.

Vahingonkorvausvastuu

Yritys ei missään tapauksessa ja tilanteessa vastaa asiakkaan henkilökohtaisista päätöksistä johtuvista välittömistä ja välillisistä tuloksista. Yritys ei myöskään missään tilanteessa vastaa palvelujen, tuotteiden tai materiaalien pohjalta tehtyjen henkilökohtaisten päätösten seuraamuksista tai näiden päätösten aiheuttamista tuloksista.

Sinun ja yrityksen välillä on sovittu, että käytät ilmaisia ja maksullisia tuotteita, palveluita ja materiaaleja oman harkintasi ja kykysi mukaan.

Tuotteet, palvelut ja materiaalit ovat saatavilla sellaisenaan kuin ne ovat. Yritys varaa oikeuden milloin tahansa muuttaa, vaihtaa, lisätä tai poistaa tuotteita, palveluita ja materiaaleja sivustoillaan.

Yritys ei ole vastuussa siitä, jos palvelin, verkko tai nettiliittymä ei toimi. Yritys ei myöskään ole vastuussa siitä, jos et syystä tai toisesta pysty lataamaan materiaaleja omalle koneellesi tai materiaalit latautuvat hitaasti (force major).

Yritys varaa itselleen oikeuden muuttaa, lisätä tai poistaa tietoja näistä käyttöehdoista oman harkintansa ja lainmuutosten johdosta.

Sinä sitoudut säännöllisesti tarkistamaan käyttöehtojen sisällön. Käyttämällä tuotteita, palveluja ja materiaaleja, katsotaan sinun hyväksyvän nämä käyttöehdot.

Erimielisyydet ja sovellettava laki

Nämä käyttöehdot on laadittu, jotta erimielisyyksiä ei syntyisi. Jos niitä kuitenkin syntyy, pyrimme ratkaisemaan ne aina ensisijaisesti keskustelemalla ja tätä sopimusta käyttämällä.

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Kaikki näistä käyttöehdoista aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan lopullisesti Pohjois-Pohjanmaan Käräjäoikeudessa.

Nämä käyttöehdot eivät rajoita sinulla olevia sinuun soveltuvan lain nojalla olevia oikeuksia kuluttajana.

Asiakasreklamaatioissa toivon, että otat aina ensin yhteyttä yritykseen, sillä haluan varmistaa tyytyväisyytesi kaikkien mahdollisuuksieni mukaan.